Het ontstaan

Wie heeft badminton Tienen opgericht en waar is de club gevestigd geweest?

Het begon allemaal in het toenmalige sportzaaltje ‘Knapzak’. Onder impuls van de heer Wim Menheer werd in januari 1969 ‘Vriendenkring Badminton Knapzak’ opgericht. Bij de eerste verhuis naar de nieuwe sporthal van het PISO beschikte de club over twee badmintonvelden. Het ledenaantal steeg tot zo’n 70-tal leden. De verhuis naar onze huidige stek, de sporthal in Tienen, bleek een logisch gevolg te zijn. De club was nu klaar om de Tiense jeugd te ontvangen.

Het succes

Hoe succesvol was de club in de vroegere jaren?

Onder impuls van haar stichter verkreeg de club als eerste vereniging in Brabant een A-speler onder zijn rangen. Door het aanwezige talent stootte de club tweemaal door naar de 2e nationale reeks in België. Het zijn niet alleen de sportieve successen die Badminton Tienen als club groot maken, maar ook de vriendschappelijke band waarmee de spelers onderling met elkaar omgaan. Werner Broos, Christine Savonet, Karin Masuy, Marc Hendrickx en Inge Pincket waren in de lange geschiedenis van onze club die het tot Belgische topper zijnde A-speler wisten te schoppen

De groei

Wat is er ondertussen allemaal achter de schermen gebeurd?

Nu telt de club gemiddeld een 130-tal leden, zodat de huidige sporthal met zijn 12 terreinen ten volle wordt benut. De huidige vereniging zonder winstoogmerk (vzw) werd gesticht op 12 augustus 1987, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 1987, pagina 6541, onder nummer 14590/87.

De voorzitters

Wie heeft allemaal aan het roer van de club gestaan?

De club kende tot nog toe negen voorzitters nl. Wim Menheer, Francis Uyttebrouck, Yvette Verstrepen, Jan Michiels, Emiel Broos, Marc Allard, Marc Moyens, Karim Réga en Amelie Moyens. In 2019 heeft de vereniging haar 50-jarig bestaan gevierd met een heus feestje waar alle vroegere bestuurders en sympathisanten uitgenodigd werden.