Aanspreekpunt integriteit

Badminton Tienen schenkt de nodige aandacht aan eventueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of wangedrag bij haar leden. Wij willen er voor zorgen dat ieder kind, jongere en volwassene in een veilige en vertrouwelijke omgeving zijn/haar hobby kan uitoefenen. Om dit waar te maken heeft de club sinds mei 2022 een Aanspreekpunt Integriteit (API).

Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.

Binnen badminton Tienen wordt deze taak vervuld door Tania Moyaerts - tania@badmintontienen.be of via 0484/350675

De taken van de API zijn:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang: De API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft discretieplicht, met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie.

  • Co√∂rdinatie van de interne procedure en doorverwijzing: De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen.


Voor meer info verwijzen we naar de website van Badminton Vlaanderen.